Kennel Kimassok

Greenlanddog and Irish Wolfhound

Valper ventes vår/sommer 2015 - Puppies expected spring/summer 2015

 

                   Kimassok's Fønix Niila                           Tinka's Qira

 

Les oppdateringer om L-kullet her

 

 Litt om Qira

Mor: Tinka's Tsila (HD:A)

Far: Tinka's Zalo (HD: A)

HD: A

Regnr: NO31086/10

Show: Ikke utstillt enda


Vel Ypsalon lot vente på seg med løpetid, så jeg har valgt å bruke Qira istedetfor som partner til Kimassok's Fønix Niila - født i vårt F-kull.

Qira er aldri brukt i avl tidligere og fylte 5 år 30 november 2014. Hun er datter av den ekstremt elegante Zalo, som hadde de utroligste bevegelser. Hun er sønnedatter av den herlige N UCH Tinka's Isak som jeg forsøkte få avkom etter men ikke lyktes med. Maken til trivelig og vakker hund skal man lete lenge etter. Hennes farmor er kullsøster til min dypt savnede og utrolig elegante Tinka's Lucky-Luc Lurifaks.

Som morfar finnes Tinka's Oilliq - en særdeles velbygget og dyktig lederhund.

Går man en generasjon lengre bak finner man uvanlig dyktige, velbygde og trivelige hunder som Tinka's Ymse, Hvit Tilluussaq, Tinka's X-mann, Tinka's Jenta, Tinka's Turbo, Ulf osv osv.

Det er lett å se på Qira hennes herkomst, da hun er ei utrolig velbygget og elegant dame, med et utrolig trivelig gemytt og vesen. Vennlig snill og god - og jaggu kan frøkna jobbe også :D !

Jeg bare må føye til at hennes oldemor, Hvit Tilluussaq, lever fremdeles i beste velgående, til tross for å ha oppnådd den respektable alderen 15 år.

 

Litt om Niila

Mor: NoCH NW-09-10 Tinka's Qanik Kilak (HD:A)

Far: Tinka's Uno Bamse(HD:A)

HD:A

Løp: Løpskjørt

Show: CERT, BIR, BIS 4

Regnr: NO42805/09

Niila er far til vårt I-kull og har ett fantastisk trivelig gemytt, særdeles spenstig og sterk i kroppen og over gjennomsnittlig ivrig trekkmessig. Han er svært vennlig, rolig og avbalansert i vesen og går overens med alt og alle av både 2 og 4 - beinte! Svært fokusert i jobben sin og jobber pr nå som fast lederhund.

I vårt Ittuat kull er 6 av 8 røntget til nå og aller er fri for HD. Alle som 1 jobber i lederposisjon. Her kan man forvente båder lederegenskaper, hastighet , bevegelse, trivelig gemytt og  råstyrke! Niila har videreført sitt utrolig herlige ukompliserte gemytt til sine avkom, så jeg ser med glede frem til disse små.

Niila er en høyreist, kraftfull, meget velbygget herremann. Beveger seg meget effektivt og godt, og har ett steg i trav som få holder tritt med.

Han er sønn av min supre ledertispe NUch NV-09-10 Tinka's Qanik Kilak. Av individer bakover finner man også de herlige Tinka's Uno Bamse, Bruno Gajo, Ulf blant mange svært trivelige og dyktige hunder.

Reell innavlsgrad på kombinasjonen er 2,9 % - og den er fin :) !

 

 

 

 

MER INFORMASJON KOMMER SNART. I MELLOMTIDEN  TA GJERNE KONTAKT VED INTERESSE

ELLER OM DU VIL VITE MER OM DEN HERLIGE GRØNLANDSHUNDEN!

TLF: +47 92 21 67 17 E-pos: kimassok@gmail.com

MORE INFO WILL COME SHORTLY. 

 

FEEL FREE TO CALL OR SEND AN EMAIL IF INTERESTED OR IF ONLY TO KNOW MORE ABOUT THE WONDERFUL GREENLANDDOG!

PHONE: +47 92 21 67 17 MAIL: kimassok@gmail.com 

Puppies planned winter 2015

 

                    Kimassok's Fønix Niila                         Tinka's Qira

 

A little about Qira

Mother: Tinka's Tsila HD:A

Father: Tinka's Zalo HD: A


HD: A

Reg: NO31086/10

Show: Not showed yet

Well Ypsalon did not come in heat, so I have chosen to use Qira instead as a partner for Kimassok's Fønix Niila, born in our F-litter.

Qira has never been used in breeding earlier and turned 5 years November 30 2014. She is the daughter of the extremely elegant Zalo, which had the most incredible movements. She is the granddaughter of the wonderful No CH Tinka's Isak, whom I tried to get offspring from but didnt succeed. A more pleasant and beautiful dog one would search long for. His grandmother is littersister to my much missed and incredibly elegant Tinka's Lucky-Luc Lurifaks.

Her grandfather is Tinka's Oilliq - an extremely well built and good leader.

If you go one generation further back  there are unusually skilled, well-built and pleasant dogs like Tinka's Ymse, Hvit Tilluussaq, Tinka's X-mann, Tinka's Jenta, Tinka's Turbo, Ulf etc etc.

It is easy to look at Qira's ancestry, she is a incredibly well built and elegant lady with an incredible pleasant personality and being. Friendly kind and good - and the lady can work too: D!

I just have to add that her great-grandmother, Hvit Tilluussaq, still live in the best of health, despite having achieved the respectable age of 15 years.

 

Facts about Yukon

Mother: NoCH NW-09-10 Tinka's Qanik Kilak (HD:A)

Father: Tinka's Uno Bamse (HD:A)

HD: A

Race: Raced

Show: CAC, BOB, BOS 4

Reg: NO42805/09

Niila, was born in our F-litter and is the father of our I-litter and has a fantastic pleasant personality, particularly resilient and strong in body and over average eagerly workwise. He is very friendly, calm and balanced in nature and goes along with everything and everyone of both 2 and 4 - legs! Very focused in his job and jobs per now as solid lead dog.

In our Ittuat litter is 6 of 8 x-rayed till now and all are free of HD. Everyone works in lead position. Here one can expect both leadership skills, speed, movement, cheerful peronality and raw strength! Niila has given his incredible lovely uncomplicated personality to his offspring, so I look forward with pleasure to these small ones.

Niila is a lofty, powerful, very well-built gentleman. Move very efficiently and well and has one step at a trot that few keep up with.

He is the son of my superb leader bitch NoCh NW-09-10 Tinka's Qanik Kilak. Of individuals in his pedigree one can also find the lovely Tinka's Uno Bamse, Bruno Gajo, Ulf among many very pleasant and talented dogs.

Actual degree of inbreeding on the combination is 2.9% - and it's good :)! 

 

 

Pictures

 

 

 

Litt bilder! Pictures!

Tinka's Qira

 

 

 

 

 

 

 Kimassok's Fønix Niila