Kennel Kimassok

Greenlanddog and Irish Wolfhound

Helse

 

Grønlandshundens helse

Grønlandshund blir fremholdt fra veterinærhold som en meget sunn rase.  Hofteleddsdysplasi er lite utbredt, spesielt alvorlig grad, og andre skjelettlidelser forekommer meget sjeldent.  Arvelige øyelidelser er ikke registrert.

Rasen er noe plaget av magedreining, eksem og testikkelmangel, men antall tilfeller er relativt begrenset.  Anslagsvis frekvens av de ulike lidelser:

  Hofteleddsdysplasi       7%
  Magedreining             1-5% (anslag)
  Eksem                      1-5% (anslag)
  Testikkelmangel         1-5% (anslag)
  Thyroksin-mangel       < 1%

 

The Greenlanddogs  Health

The Greenland Dog is regarded by veterinarians as a very healthy breed. Hip dysplasia is relatively rare (in particular the more serious forms), and other skeletal diseases are almost non-existing

The breed is somewhat prone to dilatation and/or tortion of the stomach, eczema, and chryptorchism, but the frequencies are relatively low.  Estimated frequencies of the various diseases are:

  Hip dysplasia               7%
 
Stomach
   dilatation/tortion         1-5% (estimated)
 Eczema                      1-5% (estimated)
 Chryptorchisme           1-5% (estimated
)
 Hypothyroidism            < 1%